Konekääntäminen

Nykypäivänä markkinointi kantaa suurta roolia yrityksissä ja sisältöä tuotetaan hurjalla vauhdilla. Kansainvälistymisen seurauksena sisältöjä pitää kääntää monille eri kielille ja välillä tähän ei ihmisten sormet riitä.

Konekääntäminen

Tästä syystä monet yritykset, joiden täytyy kääntää suuria määriä tekstejä lyhyessä ajassa eri kielille, ovat kiinnostuneita konekääntämisestä joka tuo apua suurten sisältöjen kääntämiseen nopealla aikataululla.

Mitä konekääntäminen sitten oikeasti tarkoittaa?

Usein konekääntäminen yleistetään Google kääntäjään. Useimmiten konekääntämisessä ei kuitenkaan ole kyse Google kääntäjän käytöstä, vaan mukautetuista ammattimaisista konekääntämisistä. Kaikki konekääntämisratkaisut ovat optimoitu eli toisin sanoen koulutettu vastaamaan vaatimusten mukaisesti käännöstöistä sekä muista erityistarpeista. Yleisten säännösten mukaan, konekäännökselle tehdään vielä jälkimuokkaus, josta vastaa tehtävään koulutuksen saanut kielialan ammattilainen.

Mitä jälkimuokkauksella tarkoitetaan?

Kuten sana konekäännös kertoo, että kyseessä on kone, joka käännöksen tekee ja valtaosassa tapauksista pelkkä konekäännös ei tuota riittävän laadukasta tekstiä. Onkin suositeltavaa, että kaikille konekäännöksille tehdään vielä jälkimuokkausta. Tämä mahdollistaa sen, että kielialan ammattilainen muokkaa tekstiä niin, että se sopii varmasti käyttötarkoitukseensa. Jälkimuokkaus on toki itse päätettävissä ja sitä ei aina toteuteta. Jälkimuokkaus ei ole välttämätön silloin, kun tekstin sisällöstä on tarkoitus muodostaa pelkkä yleiskäsitys eikä esimerkiksi terminologia ole avainasemassa sisällön ymmärtämisessä.

Mitä jälkimuokkauksella tarkoitetaan?

Kenelle konekääntäminen on sopiva ratkaisu?

Konekääntämisratkaisun käyttöön otossa on hyvä miettiä useita seikkoja. Tähän riippuu muun muassa yrityksen koko ja uusien monikielisten materiaalien määrä. Lopulliseen tulokseen vaikuttavat suuresti esimerkiksi kielipari, tekstin tyyppi ja käyttötarkoitus sekä erilaisten kieliteknologisten apuvälineiden saatavuus.

  • Kielipari

Päätöksen teossa kieliparit ovat isossa roolissa, sillä konekääntäminen toimii yleensä hyvin länsieurooppalaisille, pohjoismaisille ja romaanisille kielille. Aasian ja Itä-Euroopan kielissä tulos määräytyy pitkälti tekstin tyypin ja käyttötarkoituksen sekä teknisten apuvälineiden saatavuuden mukaan. Muiden kielien kohdalla, kuten esimerkiksi oikealta vasemmalle kirjoitettavissa kielissä (joita ovat esimerkiksi arabia, urdu ja heprea) sekä suomessa ja unkarissa riittävän hyviä tuloksia on vaikea saada.

Konekääntämiseen vaikuttaa ehdottomasti eniten tekstin tyyppi ja sen käyttötarkoitus.

 

  • Parhaiten konekääntämiseen soveltuvat hyvin jäsennellyt tekstit, kuten tekniset dokumentit, käyttöohjeet ja manuaalit, kuvastot, aiempiin käännöksiin pohjautuvat tekstit ja sisäiseen käyttöön tarkoitetut tekstit.
  • Kohtuullisesti onnistuvat ”vapaamuotoisemmat” tekstit, joissa esiintyy muun muassa huumoria, sarkasmia, slangia ja muita samankaltaista ilmaisua.
  • Kaikista heikoiten onnistuvat vaativat lääketieteelliset sekä lakiin liittyvät tekstit, vaativat markkinointimateriaalit mukaan lukien.

Pääasiassa konekääntämiseen voi kuitenkin vaikuttaa itse ja sen muokkaaminen ja kouluttaminen onnistuvat parhaiten silloin, kun käännintä varten voidaan määrittää selkeät säännöt. Tärkeää roolia ylläpitää myös käännösmuisti ja sen aktiivinen päivitys. Se nimittäin vaikuttaa lopputuloksen laatuun. Kaikki relevantti, aikaisemmin tuotettu sisältö ja materiaali ovat tärkeää tallentaa käännösmuistiin.

Mitä etuja konekääntämisestä saa?

Jos ja kun käännettävä teksti on sisältönsä ja toimeksiantoa koskevien vaatimusten puolesta mahdollinen konekäännettäväksi, tehdään tekstille ensin koe, jonka perusteella arvioidaan, vastaako tulos suunniteltua käyttötarkoitusta. Jos teksti sisältönsä puolesta läpäisee testin, voi konekääntämisestä hyötyä monella eri tavalla.

  • Kustannustehokkuus jopa puolet parempi

Kukapa ei haluaisi säästää jopa 50 prosenttia kuluissa?

  • Puolet nopeampi toimitusaika

Kone on luonnollisesti ihmistä tuhansiakin kertoja tehokkaampi ja nopeampi, jonka seurauksena toimitusajat lyhenevät jopa 50 prosentilla.

  • Mukautuvat laatuvaatimukset

Konetta kouluttaessa kunkin tekstin laatutaso voidaan valita tekstiä koskevien vaatimusten ja tekstin tarkoituksen mukaan.

Mitä konekääntämisen takana on?

Kuten jo mainittiinkin, vaikka kääntämisen suorittaisi kone on sen takana aina jotakin muuta ja tässä tapauksessa ehdottomasti ihmiset. Ihmisten avulla varmistetaan koneen oikeanlainen koulutus sekä taataan laadukkaat käännökset. Ihmisten lisäksi nykytekniikkaa auttaa huomattavissa määrin, jotta haluttuihin tuloksiin ja laatuun päästään koneiden avulla.

 

Comments are closed.