Miksi sosiaalista mediaa kannattaa lokalisoida?

Vuonna 2018, noin 54 prosenttia maailman väestöstä eli yli kolme biljoonaa ihmistä käyttävät aktiivisesti sosiaalista mediaa. Näin ollen sosiaalisessa mediassa esiintyminen ja sen oikeanlainen lokalisointi mahdollistavat jopa yllättävän useita, uusia mahdollisuuksia.

Miksi sosiaalista mediaa kannattaa lokalisoida?

Englanti toimii yleisesti hyvin kielenä sosiaalisessa mediassa mutta on tutkittu, että lähes joka kolmas henkilö vapaasti valitessaan valitsisi sosiaalisen median julkaisut luettavaksi omalla kielellään. Sosiaalisen median kanavat itseasiassa rohkaisevat käyttäjiään julkaisemaan kirjoituksia omalla äidinkielellä ja monikielisyys on yksi sosiaalisen median kannattavista kulmakivistä. Huolimatta siitä, työskenteleekö itse b2b vai b2c asiakkaiden kanssa, auttaa lokaalin kielen esille tuominen niin yrityksen henkilökuntaa kuin itsenäisiä kuluttajiakin. On yllättävää, miten paljon erilaisten kirjoitusten ja julkaisujen konteksti muuttuu oikeanlaisen lokalisoinnin seurauksena.

Alla listattuna tärkeimmät seikat sosiaalisen media lokalisoinnissa:

 • Sosiaalisesta mediasta on tullut yksi suosituimmista kommunikointikanavista ja sen suosio on nousujohteinen niin viikko, kuin kuukausitasolla ajatellen.
 • Sosiaalinen media on myös osa hakukoneoptimointia ja voi lisätä huomattavasti verkkonäkyvyyttä. On tärkeää tuottaa mielenkiintoista, omalle kohderyhmälle räätälöityä sisältöä, joka on helpottavasti jaettavissa. Kaikki julkaisujen jaot sekä linkkaukset parantavat verkkonäkyvyyttä ja mahdollistavat verkkosivujen korkean asettautumisen esimerkiksi Googlen hakukoneessa.
 • Kuten jo mainittu, englannin kieltä käytetään paljon sosiaalisessa mediassa, kuten myös perinteisessäkin markkinoinnissa mutta loppujen lopuksi tutkimusten mukaan vain noin 25 prosenttia kaikesta netissä olevasta sisällöstä on tuotettu englanniksi. On siis jo huomattu lokalisoidun sisällön vaikutus ja arvo.
 • Algoritmit ovat nykyään isossa roolissa kaikkiin verkossa oleviin sisältöihin liittyen, kuten myös sosiaalisen median sisällöt mukaan lukien. On tärkeää tietää ja pysyä tarkkana uusimmista algoritmi päivityksistä.
 • Sosiaalisen median sisältöihin tarjotaan laajasti automaattisia konekäännöksiä mutta usein näissä tapauksissa kosketus lukijaan jää hyvinkin pintapuoliseksi. Seuraajien sitouttaminen on pitkäjänteinen prosessi ja se usein vaatii tarkasti hiotun lokalisointiprosessin.

 

Kun sosiaalisen median tärkeimmät seikat ovat hallussa, on aika siirtyä itse käytäntöön. Alla sosiaalisen median käytännön top 8:

 1. Lokalisoi verkkosivut
 • Itse verkkosivujen on tärkeää olla paikallisesti lokalisoidut ennen sosiaalisen median lokalisoinnin aloittamista.
 1. Luo lokalisoidut sosiaalisen median sivut
 • On tärkeää luoda omat sosiaalisen median sivut jokaiselle lokalisoidulle versiolle eikä kohdistaa käännöstöitä vain konekääntämiseen.
 1. Puhu oikeaa äidinkieltä kullakin lokalisoidulla sivulla
 • Oikealla kielellä viesti kohdistuu oikein ja löytää kohdeyleisön.
 1. Kohdista julkaisut oikein
 • Personalisoidut, kohderyhmälle omistetut julkaisut ovat ne, jotka oikeasti toimivat.
 1. Segmentoi lokaalit kohderyhmät
 • Oikeanlainen segmentointi helpottaa koko lokalisointi prosessissa.
 1. Löydä oikeat vaikuttajat
 • Vaikuttajamarkkinointi kantaa suurta roolia varsinkin sosiaalisessa mediassa.
 1. Mainosta lokaalisti
 • Lokalisoitu mainonta tehoaa aina paremmin kuin yleistetty mainonta.
 1. Mittaa & optimoi sekä paranna strategiaa ja näkyvyyttä
 • Sosiaalisen median lokalisointia on hyvä tutkia ja parantaa toimintatapoja, jos se on tarpeen.

Sosiaalisen median käyttö on itsessään yksinkertaista ja nopeaa oppia mutta oikean kohderyhmän tavoittaminen ja heidän sitouttaminen vaativat timanttisen sosiaalisen median strategian. Tarpeen tullessa sosiaalisen median strategian luomiseen ja implementointiin on saatavilla paljon apua ja konsultointia.

 

 

Mitä lokalisointi käytännössä tarkoittaa?

Yleisesti ottaen kääntäminen ja lokalisointi kulkevat käsikädessä. Kääntäminen on jonkin tekstin tai muun materiaalin kääntämistä sanasta sanaan, kielestä toiseen. Lokalisointi on taas niin sanottu kääntämisen alalaji, jota mukautetaan erilaisiin ohjelmistoihin sekä niiden liittymiin, kotisivuihin, verkkoympäristöihin, markkinointimateriaaleihin sekä juurikin sosiaaliseen mediaan. Kääntämisestä poiketen, lokalisoinnissa lähdetekstiä on usein muutettava, jotta se saadaan räätälöityä kohdetyhmälle sopivaksi ja iskeväksi. Luonnollisesti lokalisointiin liittyy myös kohderyhmän tunteminen ja heidän tarpeiden sekä odotuksien tietäminen.

Comments are closed.