Mitä tarkoittaa hakukoneoptimointi?

Nykyään paljon otsikoissa ollut hakukoneoptimointi aiheuttaa vieläkin monelle kysymysmerkkejä päässä.

Mitä tarkoittaa hakukoneoptimointi?

Tämän takia käymme tässä artikkelissa hieman selvemmin läpi mitä kaikkea tämä termi hakukoneoptimointi tarkoittaa. Hakukoneoptimointi eli lyhennettynä SEO, joka tulee englanninkielisestä nimestä Hae Engine Optimization tarkoittaa lyhennettynä hakusanastoa, jolla pyritään pääsemään ylemmäksi hakutuloksissa. Tarkoittaen siis käytännössä sitä, että kirjoituksiin lisätään tietty määrä tiettyjä sanoja. Tällöin kirjoitus sijoittuu ylemmäs erilaisissa hakukoneissa kun haetaan tietyillä sanoilla. Nämä sanat ovat usein hauissa eniten käytettyjä yleissanoja, joilla ilmoitus saadaan nostettua mahdollisimman ylös mahdollisimman monen haun kohdalla. Tämän tavoitteena on saada yksi mahdollisimman moni käyttäjä avaamaan tietty sivu ja tällä tavoin saada lisää asiakkaita tälle sivustolle.

Hakukone optimointi voidaan myös yhdistää niin sanottuihin pitkän ajan hakusanoihin, jolloin hakusana on käytössä harvemmalla sivustolla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kyseinen sivu säilyy kauemmin ylempänä hakutuloksissa. Tätä voidaan verrata vaikka Instagramin hasttägeihin. Kun käytetään harvemmin käytettyä tägiä, niin pysyy julkaisu kauemmin näkyvillä, kun katsotaan tägillä tägättyjä kuvia. Tällöin tulos saavutetaan pitkällä aikavälillä, jolloin myös sivustolle päätyvät ovat tutkimusten mukaan hieman pysyvimpiä asiakkaita. Tällöin asiakkaiden kertyminen vain kestää huomattavasti kauemmin, kuin nopeita ja yleisiä hakusanoja käytettäessä. Optimoinnilla taas tarkoitetaan sitä, kun verkkosivustojen sisältö niin sanotusti optimoidaan eli muokataan hakukone ystävälliseksi. Tällöin sisältö luodaan tai muokataan uudelleen ajatellen pelkästään hakukoneita. Tällöin tekstin ja sisällöntuottajan tärkein tehtävä on saada sisällettyä tekstiin tietyt ennalta määrätyt sanat määrätyn määrän verran. Tätä on usein hyvinkin pitkävetoista ja aikaa vievää puuhaa, joka kuitenkin lopulta palkitsee pidemmällä aikavälillä. Tähän kuitenkin liittyy myös hakusanojen mukana linkit. Tarkoittaen, että verkkosivustolle menevien linkkien määrää ja laatua. Linkkioptimoinnissa on tärkeää keskittyä linkkien laatuun. Tämä nostaa verkkosivuston arvoa hakukoneissa, jolloin verkkosivu nousee taas korkeammalle. Usein tällöin tärkeintä on luoda erittäin houkutteleva etusivu, joka sisältää mahdollisimman paljon hyviä hakusanoja. Tällöin asiakas saadaan sivustolle ensimmäisen kerran, jonka seurauksena prosentti sivustolle päätyneistä asiakkaista tilaa jotakin.

Miksi hakukoneoptimointia käytetään?

Tähän vastauksena on yksinkertaisesti kilpailun lisääntyminen ja asiakkaiden haaliminen. Hakukoneoptimoinnilla sivustoon päätyy yhä useampi vierailija, joka taas lisää tilaajien määrää. Nykymaailmassa suurin osa yrityshauista tehdään hakukoneiden välityksellä. Tällöin hyvän optimoinnin omaava yritys nousee nopeammin ylemmäs hakutuloksissa, jolloin asiakas todennäköisemmin klikkaa ylemmäs tullutta sivustoa. Tämä on niin sanottua Googlen ilmaista mainostusta, jolloin yritys saa osansa Googlesta täysin ilmaiseksi oikeiden hakusanojen avulla. Tässä kuitenkin pitää olla tietämystä ja usein oikeat hakusanat on tutkittava ja mietittävä tarkasti, jotta niistä saisi mahdollisimman paljon hyötyä irti. Kuitenkin pitää aina muistaa, että esimerkiksi Googlessa hakukoneen sijoitus riippuu yli 200 eri kriteeristä. Tällöin pelkät oikeat hakusanat eivät lupaa etusivun paikkaa Googlessa. Sijoittumiseen vaikuttaa myös muun muassa sivuston laatu, päivityksien määrä ja kilpailijoiden optimoinnit. Nämä on kuitenkin suhteellisen helppo totuttaa, nimittäin jo muutamalla muokkauksella saadaan sivusto näyttämään enemmän miellyttävältä hakukoneille.

Miksi hakukoneoptimointia käytetään?

Vältettäviä asioita, eli hakutulosta alentavia asioita taas saattavat olla erilaiset kehykset teksteissä ja kuvissa, kuvissa olevat linkit, huono informaatioarkkitehtuuri ja flash-tekniikka. Jos optimoinnissa huomioi nämä asiat, niin pääsee hakukoneiden tuloksissa korkealle. Usein myös apuun on palkattavissa erilaisia ammattilaisia, jotka tarjoavat yrityksille erilaisia palveluita. Nämä palvelut takaavat usein sivustoille takuuvarman sijoittumisen ensimmäiselle sivustolle Googlessa ja muissa hakupalveluissa. Kyseisiä tarjoajia on kuitenkin todella paljon, joten palvelun tarjoajien kanssa kannattaa olla myös varovainen, ettei joudu myöskään huijatuksi.

Comments are closed.