SEO ja SEM – mitä eroa näillä on?

Olemme saattaneet tietokoneista ja markkinoinnista puhuttaessa kuulla kahdesta melko samankaltaisesta lyhenteestä, nimittäin SEO:sta ja SEM:stä. Onko näillä kahdella jotain eroa ja jos, niin mitä? Tarkastellaanpa ensin mitä lyhenteet oikein tarkoittavat. SEO tulee ensinnäkin englannin kielen sanoista Hae Engine Optimization, ja tarkoittaa suomeksi hakukoneoptimointia. SEM taas muodostuu sanoista Hae Engine Marketing, ja tarkoittaa suomen kielellä joko hakukonemainontaa tai hakusanamainontaa. Molemmissa on avainsanana hakukone. Hakukone taas voidaan määritellä web-pohjaiseksi ohjelmaksi, joka etsii internetistä, erityisesti webistä, jatkuvasti uusia sivuja jonkin hakusanan mukaan. Tähän on erilaisia menetelmiä, joista tunnetuimpia hakukoneita ovat Google, Yahoo ja Bing.

Hakukone oli siis yhteinen sana, mutta eroina sitten se, että toisessa puhutaan haun optimoinnista, ja toisessa haun avulla mainonnasta tai markkinoinnista. Katsotaanpa molempia termejä erikseen. Näin saadaan yleiskuva asiasta ja voidaan miettiä mitä eroja näillä termeillä on käytännön kannalta.

Mitä on SEO?

seo

SEO:n eli siis hakukoneoptimoinnin avulla autetaan sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä parantamaan sivustojensa löydettävyyttä ilmaisten hakukoneiden välityksellä. Hakukoneoptimointi on kärsivällisyyttä vaativaa hommaa, sillä hakutuloksien järjestykseen vaikuttaa kovin moni seikka. Algoritmien perusteella tapahtuva paremmuusjärjestykseen asettuminen vaikuttaa siihen, mitkä sivustot pomppaavat hakujen kärkeen. Tärkeätä on siis sivustoa luodessa miettiä mitkä avainsanat ovat oman yrityksen kannalta tärkeitä, kun tietoja etsitään, ja panostaa siihen, että hakukonerobotit arvioisivat sivuston korkealle. Kannattaa myös varmistaa, että koko paketti on kunnossa; kaikki osa-alueet hakukonetoiminnassa ja siinä että hakukonesijoitus saadaan mahdollisimman hyväksi ratkaisevat. Jos itsellä ei ole resursseja tai aikaa riittävästi, voi hakukoneoptimoinnin jättää ammattilaisten huoleksi. Hakukoneoptimoinnin säännöt muuttuvat oikeastaan koko ajan sitä mukaa kun hakukonerobotit kehittyvät aina vain älykkäimmiksi, joten on tärkeää pysytellä niin sanotusti ajan hermolla. Lopputuloksen kannalta saattaa olla parasta kuitenkin se, että yhdistelee vanhaa ja uutta osaamista. Näin oman sivuston hakukonenäkyvyydestä saadaan paras mahdollinen.

Mitä on SEM?

Nimensä mukaisesti SEM eli hakusanamainonta on mainostamista verkossa, esimerkiksi Googlessa. Suomessa tunnetuin ja suosituin tapa on käyttää Google AdWords -mainontaa, mutta toki voidaan käyttää myös Bingiä tai Yahoota. Hakusanamainokset perustuvat tarkoin valittujen avainsanojen käyttämiseen, silloin mainokset saadaan sijoittumaan hakukoneissa hyvin näkyvälle paikalle. Tämä on tehokas tapa saada sivustolle kävijöitä, koska kun ihmiset etsivät tiettyjen sanojen perusteella tuloksia, mainokset pompahtavat näkyviin juuri oikealla hetkellä. Entä tämän hinta? Mainosten näyttäminen Googlessa on periaatteessa ilmaista, mutta yritys maksaa kävijöistä, jotka tulevat mainosten kautta verkkosivuille. Mainostaja toki pystyy määrittelemään maksimihinnan, jonka on valmis maksamaan yhdestä klikkauksesta, ja saa näin rahoilleen haluamansa katteen.

Näillä kahdella toiminnolla on siis tietynlainen ero. Toisella haetaan sivustoille näkyvyyttä, toisella pyritään saamaan mainonnan avulla omille verkkosivuille myös ihmisiä, jotka ovat potentiaalisia asiakkaita. Toisaalta molemmat ovat toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa näkyvyyteen hakutuloksissa ja sitä kautta sivustoille ohjautuvaan liikenteeseen. Käytännössä molemmissa on valtavasti mahdollisuuksia tulosten saavuttamiseen.

Kumpi siis valita? Tämä saattaa olla vaikea kysymys. Tutkimusten mukaan kuitenkin parhaimmat tulokset markkinoinnin puolella saadaan, kun yritys panostaa yhtä lailla molempiin. Toistojen määrä ja jonkun asian esiintyminen monessa erilaisessa paikassa on taattu keino lisätä kuluttajien kiinnostusta ja sitä myötä myös ostohalukkuutta, sillä asia tuntuu silloin luotettavammalta ja vetovoimaisemmalta. Voidaksesi itse miettiä rauhassa kumpi hakukonetoiminta on, tai onko molemmat, juuri sinulle paras valinta, kannattaa suorittaa vertailuja enemmänkin.

Niin kuin teknologia yleensäkin, myös hakukonetoiminnot kehittyvät, muuttuvat ja tulevat aina vain paremmiksi ja helpommiksi käyttää. Jos sinulla on mietintämyssyn alla omien verkkosivujen laatiminen, ja haluat sille näkyvyyttä, kannattaa ehkä ottaa käyttöön myös näitä toimintoja. Onhan yhdellä pienellä hiiren klikkauksella, kun se kerrotaan sadoilla tai tuhansilla, valtavan suuri vaikutus.

Comments are closed.