Suosituimmat sosiaalisen median kanavat vuonna 2018

2010-vuosikymmenen alussa älypuhelimet ottivat vallan markkinoilla ja sitä kautta myös sosiaalinen media on kasvattanut suosiotaan vuodesta toiseen. Vielä 2000-luvun alkupuolella yhteydenpito mobiilin välityksellä oli hyvinkin erilaista nykypäivän yhteydenpitokanaviin verrattuna. Aiemmin Suomessa suuressa suosiossa olleet Nokian perusmallit sisälsivät lähinnä mahdollisuuden soittaa sekä lähettää tekstiviestejä. Myöhemmin puhelimiin kehitettiin kameroita ja internetin käyttö puhelimen välityksellä yleistyi. Nykyään älypuhelimet tarjoavat todella laajan skaalaan eri kanavia, joiden kautta kommunikointi luonnistuu nopeasti ja helposti. Sosiaalinen media kantaa suurta roolia jokapäiväisessä elämässä niin yksilöhenkilöiden kuin yritystenkin keskuudessa.

Suosituimmat sosiaalisen median kanavat vuonna 2018

 

Sosiaalinen media eli some

Sosiaalisella medialla itsessään tarkoitetaan internetin välityksellä toimivia sovelluksia, joihin tuotetaan päivittäin uutta sisältöä sekä kommunikoidaan ympäri maailmaa. Sosiaalinen media eroaa muista viestintäkanavista siten, että jokainen käyttäjä on oikeutettu tuottamaan sekä jakamaan sisältöä, kommentoimaan ja verkostoitumaan eri kanavissa. Normaalisti sosiaalisen median kanavat ovat helppokäyttöisiä ja niihin voi rekisteröityä ilmaiseksi. Sosiaalisen median noustessa pinnalle se oli suositumpi yksityishenkilöiden keskuudessa mutta nykyään myös suurin osa yrityksistä on kytkettynä sosiaalisen median maailmaan.

Sosiaalinen media eli some

Tämän hetken kuumat some-kanavat

Facebook – naamakirja

Facebook keksittiin vuonna 2004 Yhdysvalloissa ja pikkuhiljaa se kasvatti suosiotaan ympäri maailmaa. Vuonna 2017 Facebookilla oli noin 2.2 biljoonaa aktiivista käyttäjää. Facebookin kautta voi verkostoitua ihmisten kanssa ympäri maailmaa, ladata ja jakaa kuvia, kommentoida sekä lähettää yksityis-, sekä ryhmäviestejä, markkinoida sekä jakaa ja tuottaa mielenkiintoista sisältöä. Facebookin suosio on kieltämättä hiipunut hieman viime vuosien aikana, sillä osa muista sosiaalisen median kanavista, kuten Instagram ja Snapchat ovat haukanneet suuremman palan suosiota varsinkin nuorison keskuudessa. Facebook on kuitenkin suosittu yritysten keskuudessa ja useimmille yrityksillä on Facebook profiili.

Instagram – insta

Instagram tuli markkinoille 6 vuotta Facebookin jälkijunassa vuonna 2010. Instagramissa luodaan ja jaetaan sisältöä videoiden ja kuvien muodossa. Instagram tarjoaa myös laajan valikoiman erilaisia filttereitä, joilla voi muokata kuvia. Myöhemmin Instagram laajensi omanaisuuksiaan Instagram tarinan osalta. Instagramissa voi siis julkaista lyhyitä videoita ja kuvia päivän mittaan, jotka pysyvät seuraajille avoimina 24 tuntia julkaisemisesta. Instagram on kasvattanut suosiotaan huomattavasti viime vuosina ja se on erityisen suosittu varsinkin vaikuttajien keskuudessa. Niin kutsuttua vaikuttajamarkkinointia on kätevä tehdä muun muassa Instagramin välityksellä. Instagramilla on arvioilta noin 800 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Facebookiin verrattuna Instagram on suositumpi nuorten sekä nuorten aikuisten keskuudessa, kun taas Facebookissa oleva kansa on kaikenikäistä. Tutkitusti Instagram on kuitenkin haalentanut Facebookin suosiota huomattavasti.

Snapchat – snäppi

Vuosi Instagramin julkaisun jälkeen vuonna 2011 pinnalle nousi uusi sosiaalisen median kanava nimeltään Snapchat. Sen idea poikkeaa huomattavasti Facebookista ja Instagramista ja tarkoituksena on lähettää viestinä kuvia ja videoita mutta ideana on myös se, että lähettämät kuvat ja videot häviävät 10 sekunnin päästä niiden avaamisesta. Snapchätissä on niin ikään Instagramin tapaan laaja skaala erilaisia filettereitä ja se niin ikään tarjoaa ”tarina” mahdollisuuden, johon voi tallentaa kuvia ja videoita päivän mittaan ja ne tallentuvat 24 tunnin ajaksi. Jos olemme tarkkoja, niin Snapchat oli ensimmäinen sovellus, joka tarjosi kyseistä tarina mahdollisuutta, jonka jälkeen Instagram otti sen käyttöön ja viimeisenä myös Facebook. Snapchatilla on noin 187 miljoonaa päivittäistä aktiivista käyttäjää.

Twitter

Twitter kantaa juuriaan vuodesta 2007. Sen käyttö on siitä erilainen muihin sosiaalisen median kanavoihin, että siellä jaetaan lähinnä ajankohtaisia uutisia, tilaisuuksia sekä tapahtumia kuvien ja videoiden sijaan. Twitterissä tapahtumaa toimintaa kutsutaan ”twiittaukseksi”. Twitterissä seurataan muun muassa henkilöiden, organisaatioiden ja erilaisten uutislähteiden toimintaa ja twiitteihin voi kommentoida ja ottaa kantaa. Sovelluksessa oikeiden #aihetunnisteiden eli avainsanojen käyttö on tärkeää ja näin ollen Twitteristä voi löytää itselle kiinnostavaa sisältöä, johon voi ottaa kantaa. Twitterin ehdottomasti tärkein ominaisuus on se, että siellä voi käydä julkista keskustelua sekä viestintää samankaltaisista aiheista kiinnostuneiden henkilöiden kanssa.

Comments are closed.