Uusinta teknologiaa – robottiautot

Robottiauto on nykypäivänä usein kuultu sana mutta mitä se tarkoittaa itsessään? Tämä usein myös itseohjautuvaksi autoksi kutsuttu kulkuväline, on auto, joka on kokonaan tietokoneen ohjaama ja pystyy ympäristöään havainnoimalla ajamaan ja navigoimaan itsenäisesti.

Uusinta teknologiaa – robottiautot

Robottiautojen historia

On jopa yllättävää, että ensimmäiset havainnot itseohjautuvista autoista on jopa niin kaukaa historiasta, kuin 1960-luvulta. Silloin testattiin ensimmäisen kerran hydraulisesti kontrolloitavaa Citroen mallia nimeltään DS. Ensimmäiset testit tehtiin niin, että testiradan alle oli asennettu kaapelit, jotka auton sensorit pystyivät havaitsemaan. Sen aikaisten tutkimusten mukaan automaattinen ohjaus tulkittiin tarkemmaksi kuin manuaalinen ohjaus. Historiassa tekniikka tuli kuitenkin vastaan, koska sen aikaisen teknologian avulla ei pystytty ohjelmoimaan esimerkiksi, miten auto pystyisi vaihtamaan kaistaa itsenäisesti. Teknologia kehittyi huomattavasti muutamassa kymmenessä vuodessa ja jo vuonna 1980 robottiautot pystyivät liikkumaan normaaleilla teillä, jos siellä ei ollut muuta liikennettä.

Miten robottiautoja ohjaava tekoäly toimii?

Tietokone on koodattu niin, että se tekee ajoneuvon ohjaamiseen vaaditut päätökset erilaisten antureiden pohjalta kerättävien tietojen avulla.

Antureina käytetään mm. paikannusjärjestelmiä, kameroita, kiihtyvyysantureita, mikrofoneja sekä sensoreita, joiden avulla auto havaitsee muut tielläliikkujat ja osaa tarvittaessa reagoida myös yllättäviin tilanteisiin.

Robottiautoja pidetään siinä mielessä hyvänä keksintönä, sillä se mahdollistaa vähentyneet infrastruktuuri- ja kuljetuskustannukset sekä parantaa yleistä liikenneturvallisuutta. Robottiautojen seurauksena liikenneonnettomuudet ovat tutkitusti vähentyneet. Kuitenkin, hyötyjen lisäksi robottiautot aiheuttavat myös haittoja. Haittoina ovat erilaiset haasteet esimerkiksi teknologian, lainsäädännön, turvallisuuden ja yksityisyyden suojan osalta.

On hyvä muistaa, että robottiautot toimivat tekoälyllä ja robottiauton älystä huolehtii erittäin tehokasta tietokonetta vastaava laskentateho.

Robottiautojen kehitystyö & kehittäjät

Robottiautojen kehityksessä aluksi käytettiin tavallisia suorittimia, joita kutsutaan nimellä ”CPU-suorittimet” mutta kehitystyön jalostuessa pidemmälle huomattiin, että näytönohjaimet eli niin sanotut grafiikkapiirit soveltuvat paremmin robottiautojen ohjaukseen ja niiden toiminnan kehittämiseen. Muun muassa näytönohjainvalmistajana tunnettu Nvidia kehittelee vuosi vuodelta laskentapiirejä robottiautojen supertietokoneiksi. Nvidian kuuluisin laskentapiiri, eli Pegasus-piiri kykenee 320 triljoonaan laskuoperaatioon sekunnissa, mikä mahdollistaa tason viisi autonomisen ajamisen. Kyseistä piiriä on aloitettu toimittaa robottiautojen valmistajille hiljattain vuonna 2018.

Kaiken kaikkiaan autojen valmistus on luokiteltu viiteen eri tasoon ja itse asiassa robottiautolla tarkoitetaan tason 5 autoa. Tason viisi autolla tarkoitetaan täysin autonomiseen liikkumiseen kykenevää ajoneuvoa.

Monet isot, edistetyn teknologian yritykset, kuten esimerkiksi Waymo, Tesla, General Motors, Uber, Lyft sekä Volvo ovat olleet ja ovat edelleen mukana robottiautojen kehittämistyössä.

Robottiautot Suomessa

Parhaillaan Suomessa on käynnissä ohjelma nimeltään Suomi 2.0. Ohjelman tarkoituksena on suurien kaupunkien asiantuntijoiden johdolla pyrkiä edistämään henkilö, – ja tavaraliikenteen siirtymistä lähes totaalisesti robottien ohjattavaksi. Ohjelman tarkoituksena olisi säästää arviolta 12-20 miljardia euroa vuosittain. Itse robottiautojen käyttöönottamisesta ei olla aloitettu virallisia keskusteluja eduskunnassa.

Robottiautojen kehitystyö & kehittäjät

Tulevaisuuden näkymät

Robottiautot ovat jo laillistettu muutamissa valtioissa Yhdysvalloissa, kuten esimerkiksi Nevadassa sekä Kaliforniassa. Tällä hetkellä voimassa olevassa laissa vaaditaan kuitenkin, että autossa on vähintään kaksi henkilöä, joista toinen istuu ratin takana ja seuraa tietokoneen avulla auton toimintaa. Tällä hetkellä Singapore on siinä mielessä edelläkävijä, että siellä on sallittu robottiautojen käyttö joukkoliikenteessä.

On ennustettu, että vuoteen 2045 mennessä arviolta noin 75 prosenttia ajoneuvoista olisi täysin autonomisia kulkuvälineitä eli toisin sanoen robottiautoja. Lähitulevaisuudesta puhuttaessa on ennustettu, että vuodesta 2020 alkaen robottiautot tulevat olemaan varsinaisesti todellisuutta ja niitä tullaan näkemään liikenteessä runsaasti. Kolmas merkittävä ennustus on se, että liikenneonnettomuudet tulisivat vähenemään roimasti. On ennustettu, että onnettomuuden vähenisivät jopa 10-kertaisesti kiitos robottiautojen. Niin ikään on ennustettu, että itseohjautuvat autot parantavat yleisesti tuottavuutta, energiatehokkuutta sekä liiketoimintamalleja.

Comments are closed.